Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Zapraszamy na szkolenia - wiosna 2017

dodano: 09.01.2017r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

uprzejmie informuje o naborze na szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

realizowane w Ostrołęce

Szkolenia specjalizacyjne:

1)      Pielęgniarstwo Internistyczne dla pielęgniarek

Planowany termin realizacji szkolenia:  25.02.2017 r. – 26.05.2018 r.

2) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Planowany termin realizacji szkolenia:  25.02.2017 r. – 26.05.2018 r.

 

Pielęgniarka, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna spełnić następujące wymogi:

1)       posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)       udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)       legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

„Wywiad i badanie fizykalne” (w przypadku każdej specjalizacji);

4)       legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym ”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”

Zgodnie z treścią  Komunikatu Dyrektora CKPPiP z dnia 28 sierpnia 2016 r. w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych, warunek określony w pkt. 3) i 4) musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji.

 

Kursy specjalistyczne:

1)      Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych

Planowany termin realizacji kursu:  04.03.2017 r. – 29.04.2017 r.

2)      Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – dla pielęgniarek i położnych

Planowany termin realizacji kursu:  22.04.2017 r. – 10.06.2017 r.

3)      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek i położnych

Termin realizacji kursu:  13.05.2017 r. – 30.06.2017 r.

Przewidywana liczebność grupy uczestników kursu  – min. 20 osób.

Realizacja szkoleń na podstawie nowych programów dostępnych na stronie www.ckppip.edu.pl

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych.

Termin składania wniosków - do 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe informacje pod numerem tel: 29 745 11 42; e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Szkolenia specjalizacyjne - luty 2017 r.

dodano: 09.12.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e,

że prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne realizowane  na terenie OIPiP w Ciechanowie

Planowany termin rozpoczęcia – 18 luty 2017 r.


  1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – dla pielęgniarek
  2. Pielęgniarstwo onkologiczne – dla pielęgniarek

 

Pielęgniarka, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna spełnić następujące wymogi:

1)      posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)      udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)      legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne” (w przypadku każdej specjalizacji);

4)      legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym ”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” (w przypadku specjalizacji anestezjologicznej);

 

Zgodnie z treścią  Komunikatu Dyrektora CKPPiP z dnia 28 sierpnia 2016 r. w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych, warunek określony w pkt. 3) i 4) musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach!

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => szkolenia specjalizacyjne

Programy szkolenia znajdują się na stronie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

Zapraszamy na kurs specjalistyczny "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT”

program dla pielęgniarek i położnych

Kurs składa się z dwóch części:

Część I – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r.

Część II – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 roku.

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

  1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
  2. Kserokopie prawa wykonywania zadowu.

a)      do części I – dyplom magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

b)      do części II – dyplom licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

UWAGA!

Zgodnie z treścią komunikatu  Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu  warunki przystąpienia pielęgniarki  i położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać  dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Program szkolenia dostępny na stronie: www.ckppip.edu.pl

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Nowy kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" - ZAPRASZAMY!

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„WYWIAD  I  BADANIE  FIZYKALNE”

program dla pielęgniarek i położnych, który jest obligatoryjny
w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do szkolenia specjalizacyjnego

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

  1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
  2. Kserokopię prawa wykonywania zawodu.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego

Wywiad i badanie fizykalne otrzymuje pielęgniarka, położna, która:

1) w zakresie wiedzy:

- szczegółowo charakteryzuje i krytycznie analizuje, w celu modyfikacji, zakres i charakter badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;

- przedstawia zasady gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta, dokumentowania wyników badania.

2) w zakresie umiejętności potrafi:

- wykonać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;

- krytycznie analizować, dokumentować informacje zgromadzone metodą badania podmiotowego i przedmiotowego i wykorzystywać dla potrzeb opieki pielęgniarskiej.

3) w zakresie kompetencji społecznych:

- szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;

- przestrzega zasad etyczno-deontologicznych w relacji z pacjentem, rodziną i współpracownikami;

- przejawia postawę permanentnego pogłębiania wiedzy z obszaru wywiadu i badania fizykalnego.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!!! Zmiana numeru rachunku bankowego.

dodano: 03.09.2014r.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka