Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Likwidacja

dodano: 08.12.2021r.

Podaje się do publicznej informacji, że uchwałą Nr 15/V/2021 z dnia 12.05. 2021 roku podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce, ul. Oświatowa 1/29 07 – 410 Ostrołęka, podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia OAZA i otwarciu likwidacji z dniem 1.10.2021r.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżące zaspokojenie zobowiązań finansowych, koszty związane z likwidacja stowarzyszenia.

Informacje o ewentualnych roszczeniach wobec stowarzyszenia należy kierować do Komisji Likwidacyjnej pisemnie na adres poczty e-mail stow.oaza@wp.pl w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.pl.

Likwidator nie odbiera przesyłek pocztowych pod adresem Stowarzyszenia OAZA.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka