Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Zapraszamy na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego w Świdnicy

dodano: 03.09.2014r.

Nabór na szkolenia - jesień 2014 r.

dodano: 03.09.2014r.

Uwaga!!! Zmiana numeru rachunku bankowego.

dodano: 03.09.2014r.

Nabór na kurs „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” w Łomży

dodano: 11.06.2014r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce

zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym – realizowanym w dwóch edycjach pn.: „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”

 

realizowanym w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanym przez Unię Europejską z EFS w ramach POKL

1. Uczestnikiem Projektu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca(y)

łącznie następujące wymagania:

a. posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza stwierdzające

uprawnienie do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

b. posiada aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualnie wykonuje ten zawód w ramach grupowej

lub indywidualnej praktyki pielęgniarskiej;

c. został(a) dopuszczony(a) do odbycia Kursu po przeprowadzeniu postępowania

kwalifikacyjnego;

d. wypełnił(a) i podpisał(a) następujące dokumenty:

- Deklarację uczestnictwa w projekcie,

- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych,

- formularz: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

2. Osoby ubiegającej się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku”

zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1) Wniosek o dopuszczenie do kursu (z zaznaczeniem numeru edycji tj. 1 lub 2);

2) Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza;

3) Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu,

albo

- oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach

działalności leczniczej.

Uwaga: data dokumentu potwierdzającego aktualne zatrudnienie nie może przekraczać 1 miesiąca do dnia postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania dokumentów: do 29 sierpnia 2014 r.

3. Planowane terminy realizacji kursu:

1) edycja w Łomży – kwalifikacja: 03 września 2014 r. Liczba miejsc – 30 osób na każdej edycji

Planowany okres realizacji kursu: od 06 września 2014 r. do 15 listopada 2014 r.

2) edycja w Łomży – kwalifikacja: 10 września 2014 r.

Planowany okres realizacji kursu: od 13 września 2014 r. do 22 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.stowarzyszenie-oaza.pl

lub pod nr telefonu 29 745 11 42

Serdecznie zapraszamy !

Ramowy plan nauczania
Regulamin zwrotu wydatków na dojazd
Wniosek o dopuszczenie do kursu
Warunki uczestnictwa w projekcie

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOT. DOWODÓW WPŁAT

dodano: 10.12.2013r.

Osoby uczestniczące w szkoleniach odpłatnych, które planują  po zakończeniu szkolenia wystąpić do OIPiP  o refundację kosztów poniesionych na kształcenie, zobowiązane są przechowywać  potwierdzenia dokonanych wpłat za cały okres szkolenia (celem dołączenia ich  do wniosku o refundację - po zakończonym szkoleniu).

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA  jako Organizator Kształcenia na wniosek uczestnika szkolenia może też wystawić  rachunek za dokonaną-   bieżącą wpłatę za udział w szkoleniu.

Przypominamy, że potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie (kosztem) jest:

1. Dowód wpłaty – bankowy, pocztowy lub gotówkowy,

lub

2. Rachunek wystawiony przez Organizatora na bieżąco   tj. w miesiącu poniesienia wydatku  przez Uczestnika szkolenia.

 

O szczegółowe informacje o zasadach refundacji prosimy występować  do właściwych OIPiP,  do których przynależy uczestnik szkolenia, najlepiej przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka