Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

23 października 2016 r. rozpoczynamy szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach Pielęgniarstwa chirurgicznego - program dla pielęgniarek oraz Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego - program dla położnych.

dodano: 03.10.2016r.

Szkolenia realizowane będą w Ciechanowie.
Zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 10 października 2016 r.

SZKOLENIA - JESIEŃ 2016

dodano: 26.08.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

uprzejmie informuje o organizacji następujących szkoleń jesienią 2016 r.:

Kursy kwalifikacyjne:

1)      Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek

Termin realizacji kursu:  19 listopada 2016 r. – 04 marca 2017 r.

Miejsce kształcenia:  Wyszków

2)      Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek

Planowany termin realizacji kursu:  październik 2016 r. – marzec 2017 r.

Miejsce kształcenia:  Ciechanów

Kursy specjalistyczne:

1)      Leczenie Ran – dla pielęgniarek

Termin realizacji kursu:  02 września 2016 r.– 26 listopada 2016 r.

Miejsce kształcenia:  Mława

2)      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek i położnych

Termin realizacji kursu:  03 września 2016 r.– 15 października 2016 r.

Miejsce kształcenia:  Wyszków

3)      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – dla pielęgniarek i położnych

Planowany termin realizacji kursu:  24 września 2016 r.– 24 października 2016 r.

Miejsce kształcenia:  Ostrów Mazowiecka

4)      Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – dla pielęgniarek i położnych

Planowany termin realizacji kursu:  15 października 2016 r. -19 listopada 2016 r.

Miejsce kształcenia:  Wyszków

5)      Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych ubiegających się o zakwalifikowanie na szkolenia specjalizacyjne – październik - listopad 2016

Przewidywana liczebność grupy uczestników kursu  – min. 20 osób.

Realizacja szkoleń  na podstawie nowych programów dostępnych na stronie www.ckppip.edu.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach prosimy o składanie  formularzy zgłoszeniowych.

Formularze dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce:

Oferta szkoleniowa => Kursy kwalifikacyjne    => Kursy specjalistyczne.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42;  e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy do uczestnictwa !

Zapraszamy na szkolenia specjalizacyjne - jesień 2016 r.

dodano: 26.08.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e,  ż e

zamierza rozpocząć szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 

Dziedzina specjalizacji

 

Dodatkowe warunki zakwalifikowania na specjalizację.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne                  i intensywnej opieki dla pielęgniarek

w Ciechanowie

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:
 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 3. Leczenie ran dla położnych

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

w Ciechanowie

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Pielęgniarstwo geriatryczne

dla pielęgniarek

w Ostrołęce

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo neonatologiczne – dla pielęgniarek i położnych;

w Ciechanowie

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne

 

 

Pielęgniarka, położna, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna wg zmienionej ustawy o zawodach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1435), spełnić następujące wymogi:

1)      posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)      udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)      oraz spełniać warunki określone w programach specjalizacji – podane wyżej.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa

Programy szkolenia znajdują się na stronie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

Kurs specjalistyczny Resuscytacja Oddechowo - Krążeniowa Noworodka dla pielęgniarek i położnych w Ostrowi Mazowieckiej

dodano: 06.07.2016r.

Zapraszamy na kurs specjalistyczny "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT”

program dla pielęgniarek i położnych

Kurs składa się z dwóch części:

Część I – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r.

Część II – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 roku.

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

 1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
 2. Kserokopie prawa wykonywania zadowu.

a)      do części I – dyplom magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

b)      do części II – dyplom licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

UWAGA!

Zgodnie z treścią komunikatu  Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu  warunki przystąpienia pielęgniarki  i położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać  dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Program szkolenia dostępny na stronie: www.ckppip.edu.pl

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka