Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Walentego, Cyryla, Metodego

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Nowy kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" - ZAPRASZAMY!

dodano: 05.01.2016r.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE - WIOSNA 2016 r.

dodano: 05.01.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e,

ze wiosną 2016 r. zamierza rozpocząć szkolenia specjalizacyjne w następujących dziedzinach:

  1. Pielęgniarstwo neonatologiczne – program dla pielęgniarek i położnych;
  2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – program dla pielęgniarek;
  3. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – program dla położnych.

Pielęgniarka, położna, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna wg zmienionej ustawy o zawodach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1435), spełnić następujące wymogi:

1)      posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)      udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)      legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne” (w przypadku każdej specjalizacji);

4)      legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym ”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” (w przypadku specjalizacji anestezjologicznej);

5)      legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym ”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka” oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego „Leczenie ran dla położnych” (w przypadku specjalizacji ginekologiczno-położniczej).

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa

Programy szkolenia znajdują się na stronie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Zapraszamy na nowy kurs specjalistyczny "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

dodano: 14.12.2015r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT”

program dla pielęgniarek i położnych

Kurs składa się z dwóch części:

Część I – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r.

Część II – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 roku.

 

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

  1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu.
  3. Kserokopie potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

a)      do części I – dyplom magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

b)      do części II – dyplom licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

UWAGA!

Zgodnie z treścią komunikatu  Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu  warunki przystąpienia pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać  dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Termin składania dokumentów:  do 30 stycznia 2016 r.

Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Program szkolenia dostępny na stronie: www.ckppip.edu.pl

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA KURS MEDYCYNA SZKOLNA!

dodano: 04.12.2015r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

uprzejmie informuje o organizacji

kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania –

program dla pielęgniarek

 

Termin realizacji kursu:  od 12 grudnia 2015 r. do 7 maja 2016 r.

Miejsce kształcenia:  Ostrołęka, ul. Oświatowa 1

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o składanie  formularzy zgłoszeniowych w terminie do 8 grudnia 2015 r.

Formularze dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce :   Oferta szkoleniowa => Kursy kwalifikacyjne

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42;  e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy do uczestnictwa !

 

Uwaga!!! Zmiana numeru rachunku bankowego.

dodano: 03.09.2014r.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka