Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Szczegółowe informacje dot. SMK dostępne w Poradniku użytkownika

dodano: 30.05.2017r.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA - System Monitorowania Kształcenia


ZAPRASZAMY NA SPECJALIZACJE!

dodano: 26.05.2017r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA

zaprasza na następujące specjalizacje (jeszcze poza rejestracją w systemie SMK):


Czerwiec 2017 r. - oferta promocyjna!


1. Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego – program dla pielęgniarek *

Planowane miejsce i termin realizacji: Ełk   od 10.06.2017 do 13.10.2018

2. Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

– program dla pielęgniarek *

Planowane miejsce i termin realizacji: Ełk   od 10.06.2017 do 20.10.2018

Planowane miejsce i termin realizacji: Ciechanów   od 24.06.2017 do 31.10.2018

3. Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego – program dla pielęgniarek *

Planowane miejsce i termin realizacji: Ciechanów   od 24.06.2017 do 31.10.2018

4. Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej – program dla pielęgniarek *

Planowane miejsce i termin realizacji: Żuromin  od 24.06.2017 do 31.10. 2018


Przy ubieganiu się o dopuszczenie do specjalizacji, należy spełnić następujace wymogi:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) posiadać udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

* Dodatkowe warunki ukończenia specjalizacji:

Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 24.10.2016 r. aktualizacją programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych, ukończenie kursów specjalistycznych jest możliwe w trakcie trwania specjalizacji (kursu kwalifikacyjnego).
Zaleca się spełnienie powyższego warunku przed rozpoczęciem zajęć stażowych.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o składanie  wniosków zgłoszeniowych do dnia 9 czerwca 2017 r.

Formularze wniosków dostępne na naszej stronie  www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce:   Oferta szkoleniowa

Szczegółowe informacje:  tel. 29 745 11 42;  e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy do uczestnictwa!

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA !

dodano: 22.05.2017r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA

uprzejmie  i n f o r m u j e

o naborze na następujące szkolenia:


1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Planowane miejsce i termin realizacji: Ciechanów   od 27.05.2017 do 17.06.2017


2. Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek

Planowane miejsce i termin realizacji: Mława   od 02.06.2017 do 02.07.2017


3. Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Planowane miejsce i termin realizacji: Mława   od 02.06.2017 do 15.07.2017


4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania – program dla pielęgniarek

Planowane miejsce i termin realizacji: Ostrołeka  jesień 2017

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o składanie  wniosków zgłoszeniowych

Formularze wniosków dostępne na naszej stronie  www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce:   Oferta szkoleniowa

 

Szczegółowe informacje:  tel. 29 745 11 42;  e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy do uczestnictwa!

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR

dodano: 19.05.2017r.

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

dodano: 05.05.2017r.

K O M U N I K A T  z  dnia 28 kwietnia 2017 r.

do wszystkich zainteresowanych

kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnionym z Departamentem Prawnym i Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, a przekazanym organizatorom kształcenia w dniu 28 kwietnia br. uprzejmie informujemy, iż:

 

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA - zachęca pielęgniarki, położna do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w celu dokonywania czynności w tym Systemie, w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Poniżej podpowiadamy i przedstawiamy Państwu  kolejność niezbędnych działań:

1. Przed założeniem konta w Systemie SMK, w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie ePUAP tzn. wypełnić krótki formularz rejestracyjny na stronie ePUAP http://epuap.gov.pl w celu uzyskania darmowego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, potwierdzić profil zaufany udając się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Lista punktów potwierdzających znajduje się na https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList .

Uwagi:

2. Założenie konta w Systemie SMK na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka