Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek w Ciechanowie - ZAPRASZAMY!

dodano: 31.01.2017r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu  i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek


Termin przyjmowania  dokumentów:  do 10 lutego 2017 r.

Termin rozpoczęcia kursu: 18 luty 2017 r.

Miejsce kształcenia:  Ciechanów


Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczeniem o min. 6 miesięcznym stażu pracy.

Formularze dostępne na naszej stronie internetowej www.stowarzyszenie-oaza.pl w zakładce :  

Oferta szkoleniowa => Kursy kwalifikacyjne

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego - Luty 2017

dodano: 23.01.2017r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e,

że prowadzi nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego realizowane  na terenie OIPiP w Ciechanowie

Planowany termin rozpoczęcia –luty 2017 r.

Pielęgniarka, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna spełnić następujące wymogi:

1)      posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)      udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)      legitymować się potwierdzeniem posiadania kwalifikacji w zakresie „Badania fizykalnego”, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

- dyplomu uzyskania specjalisty po 2001 r lub

- zaświadczenia o ukończeniu kursu Wywiad i badanie fizykalne lub

- zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical     Assessment lub

- dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

 

Rozpoczęcie specjalizacji w planowanym terminie nastąpi, gdy liczebność grupy uczestników szkolenia wyniesie min. 20 osób.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu!

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => szkolenia specjalizacyjne

Programy szkolenia znajdują się na stronie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy na szkolenia - wiosna 2017

dodano: 09.01.2017r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

uprzejmie informuje o naborze na szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

realizowane w Ostrołęce

Szkolenia specjalizacyjne:

1) Pielęgniarstwo Internistyczne dla pielęgniarek

2) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Pielęgniarka, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna spełnić następujące wymogi:

1)       posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)       udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)       legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

„Wywiad i badanie fizykalne” (w przypadku każdej specjalizacji);

4)       legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym ”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”

Zgodnie z treścią  Komunikatu Dyrektora CKPPiP z dnia 28 sierpnia 2016 r. w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych, warunek określony w pkt. 3) i 4) musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji.

 

Kursy specjalistyczne:

1)      Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych

2)      Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – dla pielęgniarek i położnych

3)      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek i położnych

Przewidywana liczebność grupy uczestników kursu  – min. 20 osób.

Realizacja szkoleń na podstawie nowych programów dostępnych na stronie www.ckppip.edu.pl

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych.

Termin składania wniosków - do 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe informacje pod numerem tel: 29 745 11 42; e-mail: stow.oaza@wp.pl

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Szkolenia specjalizacyjne - luty 2017 r.

dodano: 09.12.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e,

że prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne realizowane  na terenie OIPiP w Ciechanowie

  1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – dla pielęgniarek
  2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarka, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna spełnić następujące wymogi:

1)      posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)      udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)      legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne” (w przypadku każdej specjalizacji);

4)      legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym ”Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” (w przypadku specjalizacji anestezjologicznej);

 

Zgodnie z treścią  Komunikatu Dyrektora CKPPiP z dnia 28 sierpnia 2016 r. w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych, warunek określony w pkt. 3) i 4) musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach!

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => szkolenia specjalizacyjne

Programy szkolenia znajdują się na stronie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

Zapraszamy na kurs specjalistyczny "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT”

program dla pielęgniarek i położnych

Kurs składa się z dwóch części:

Część I – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r.

Część II – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 roku.

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

  1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
  2. Kserokopie prawa wykonywania zadowu.

a)      do części I – dyplom magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

b)      do części II – dyplom licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

UWAGA!

Zgodnie z treścią komunikatu  Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu  warunki przystąpienia pielęgniarki  i położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać  dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Program szkolenia dostępny na stronie: www.ckppip.edu.pl

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka