Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Józefa, Moniki, Cezarego

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oœwiatowa 1, pok. nr 29
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Ogłaszamy nabór na specjalizację dofinansowaną przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2010 r. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne – program dla pielęgniarek i położnych – miejsce realizacji Ostrołęka


Ogłoszenie o naborze na specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Ilość uczestników specjalizacji – 30 osób, z czego

- 25 osób w ramach miejsc dofinansowywanych ze środków publicznych

- 5 osób poza limitem miejsc dofinansowywanych .

Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego wynosi 5000 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków publicznych 4337 zł.

Kryteria przyznania miejsc dofinansowanych:

1). Miejsca dofinansowane na specjalizację zostaną przyznane 25 osobom, które zaliczą pomyślnie egzamin wstępny i uzyskają kolejno maksymalną liczbę punktów.

2). Odpłatność uczestnika za specjalizację dofinansowaną wynosi 663 zł.

3). Opłatę uczestnik zobowiązany będzie uiścić w 2 ratach:

- pierwsza rata w wysokości 363 zł przed dniem rozpoczęcia specjalizacji,

- druga rata w wysokości 300 zł do dnia 10 następnego miesiąca.

Kryteria i warunki finansowe zakwalifikowania na specjalizację poza limitem miejsc dofinansowanych:

1). Na specjalizację na miejsca komercyjne zostanie zakwalifikowanych 5 osób, które pomyślnie zaliczyły egzamin wstępny i uzyskały, kolejno po osobach zakwalifikowanych na miejsca dofinansowane, maksymalną liczbę punktów.

2). Odpłatność za szkolenie specjalizacyjne w ramach miejsca komercyjnego wynosi 2000 zł płatne w czterech ratach w pierwszym roku specjalizacji, natomiast 3000 zł dofinansowane będzie przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA.

Termin nadsyłania zgłoszeń : do 18 czerwca 2010 r.

Termin egzaminu wstępnego : 25 czerwca 2010 r. o godz. 13.00, w siedzibie stowarzyszenia.

 

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO ZE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO:

 1. Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 05.12.2008r [Dz.U.08.234.1570]

 2. Fleischer M., Bober – Gheek B. „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego”, wyd. 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

 3. Heczko P.B. (red.) „ Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych”, PZWL, Warszawa 2007.

 4. Heczko P.B., Wojkowska – Mach J.(red.)”Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń”, PZWL, Warszawa 2009.

 1. Ciuruś M. „Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia”, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 2009.

 2. Bilski B.(red) „Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2009.

 3. Dzierżanowska D. (red.) „ Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych”, α-medica press,
  Bielsko - Biała 2007.

 4. Bartusek M., Wylęgała E. (red.) „wybrane aspekty pielęgniarstwa epidemiologicznego” Wydawnictwo ŚAM, Katowice 2006.

 5. Marcinkowski J.T. „Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych.”, Poznań 2002, Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej.

 6. Brońska K. (red.) „Odpady medyczne. Obowiązkowe instrukcje i procedury postępowania”, Wydawnictwo FORUM, Poznań 2008.

 7. Jabłoński L., Karwat I.D. (red.) „Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych” Czelej, Lublin 2002.

 8. Ciuruś M. J. „Pielęgniarstwo operacyjne” Makmed, Lublin 2007.

 « Aktualności

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka