Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Przekaż 1% podatku

dodano: 08.03.2017r.

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

Na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Można nas wesprzeć 1% podatku

KRS 0000172611

Cele statutowe to m.in.:

działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej, w tym opieka pielęgniarska

pomoc społeczna pielęgniarkom i położnym w zakresie wyrównywania szans

w życiu zawodowym, społecznym i publicznym, ochrona i promocja zdrowia,

działalność edukacyjno-szkoleniowa

Nowy kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" - ZAPRASZAMY!

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„WYWIAD  I  BADANIE  FIZYKALNE”

program dla pielęgniarek i położnych, który jest obligatoryjny
w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do szkolenia specjalizacyjnego

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

  1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
  2. Kserokopię prawa wykonywania zawodu.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego

Wywiad i badanie fizykalne otrzymuje pielęgniarka, położna, która:

1) w zakresie wiedzy:

- szczegółowo charakteryzuje i krytycznie analizuje, w celu modyfikacji, zakres i charakter badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;

- przedstawia zasady gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta, dokumentowania wyników badania.

2) w zakresie umiejętności potrafi:

- wykonać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;

- krytycznie analizować, dokumentować informacje zgromadzone metodą badania podmiotowego i przedmiotowego i wykorzystywać dla potrzeb opieki pielęgniarskiej.

3) w zakresie kompetencji społecznych:

- szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;

- przestrzega zasad etyczno-deontologicznych w relacji z pacjentem, rodziną i współpracownikami;

- przejawia postawę permanentnego pogłębiania wiedzy z obszaru wywiadu i badania fizykalnego.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka