Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm. ) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W RAMACH KAŻDEGO KURSU REALIZOWANE SĄ :

ZAJĘCIA TEORETYCZNE – realizacja w trybie weekendowym (co dwa tygodnie);
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE -
tryb dzienny w wymiarze zgodnym z programem kształcenia w placówkach stażowych.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

  1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
  2. posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
  3. zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA! Zgodnie z nowymi programami szkoleń, dodatkowym kryterium zakwalifikowania się na kurs kwalifikacyjny, w zależności od dziedziny kursu, jest ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu lub kursów specjalistycznych.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych oraz dostęp do szczegółowych programów kształcenia, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015 r. na stronie:

www.ckppip.edu.pl

Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Rodzinne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Rodzinne - dla położnych

Pielęgniarstwo Ratunkowe - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Operacyjne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki w położnictwie i ginekologii - dla położnych

Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Chirurgiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Psychiatryczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Kardiologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Epidemiologiczne - dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarstwo Pediatryczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wychowania - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Neonatologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Onkologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Internistyczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Diabetologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Operacyjne - dla położnych

Pielęgniarstwo Geriatryczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Nefrologiczne z dializoterapią - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Neurologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Transplantacyjne - dla pielęgniarek

Ochrona Zdrowia Pracujących - dla pielęgniarek


© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka