Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz 1039 z późn. zm) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

  1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
  2. zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wykaz kursów specjalistycznych oraz dostęp do szczegółowych programów kształcenia, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015 r. na stronie:

www.ckppip.edu.pl

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka - dla pielęgniarek i położnych

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI) - dla pielegniarek i położnych

Komunikowanie interpersjonalne w pielęgniarstwie - dla pielęgniarek i położnych

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - dla pielęgniarek i położnych

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych - dla pielęgniarek i położnych

Wywiad i badanie fizykalne - dla pielęgniarek i położnych

Terapia bólu ostrego u dorosłych - dla pielęgniarek i położnych

Edukator w cukrzycy - dla pielęgniarek i położnych

Podstawy języka migowego - dla pielęgniarek i położnych

DLA PIELĘGNIAREK

Leczenie ran – program dla pielęgniarek

Dializoterapia – dla pielęgniarek

Kompresjoterapia – dla pielęgniarek

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową – program dla pielęgniarek

Wykonanie badania spirometrycznego - dla pielęgniarek

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą - dla pielęgniarek

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi - dla pielęgniarek

Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania - dla pielęgniarek

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową - dla pielęgniarek

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - dla pielęgniarek

Podstawy opieki paliatywnej - dla pielęgniarek

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi - dla pielęgniarek

Wykonanie konikopunkcji, obdarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego - dla pielęgniarek

Wykonywanie i ocena testów skórnych - dla pielęgniarek


Żywienie dojelitowe i pozajelitowe - dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne - dla pielęgniarek

DLA POŁOŻNYCH


Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji - dla położnych

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym - dla położnych

Szczepienia Ochronne - dla położnych

Leczenie ran - dla położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - dla położnych


© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka