Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Kwalifikowana pierwsza pomoc

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu pierwsza pomoc kwalifikowana wynosi co najmniej 66 godzin dydaktycznych , z podziałem na:

Zajęcia teoretyczne – 25 godzin

Zajęcia praktyczne – 41 godzin

Plan nauczania:

1.Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne

2.Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

3.Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

5.Poszkodowany nieprzytomny

6.Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

7.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

8.Wstrząs

9.Inne stany nagłe-drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

10.Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

11.Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

12.Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

13.Ewakuacja ze strefy zagrożenia

14.Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

15.Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

16.Zajęcia do dyspozycji prowadzących

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, który jest przeprowadzany przez komisję. Uczestnik, który złożył egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka