Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Leczenie ran - dla położnych

Kurs specjalistyczny "Leczenie ran" przeznaczony jest dla położnych. Celem kursu jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE– 45 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – 70 godz.:

Oddział ginekologii albo Oddział ginekologii septycznej albo Oddział ginekologii onkologicznej – 35 godz.
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Zakład opieki długoterminowej – 35 godz.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie, w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka