Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Misja i cele

Stowarzyszenie OAZA zostało utworzone w 2003 roku z inicjatywy pielęgniarek i położnych jako organizacja dobrowolna, samorządowa, której społecznie użyteczna działalność prowadzona jest w sferze zadań publicznych, a w szczególności dla środowiska pielęgniarek i położnych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Na mocy postanowienia KRS z 17 lutego 2006 r. Stowarzyszenie OAZA zostało wpisane jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego (Nr KRS 0000172611). Stowarzyszenie OAZA jest organizatorem szkoleń podyplomowych od 2006 roku. Posiada wpisy do rejestrów prowadzonych przez: WUP w Warszawie (wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych), Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (decyzje administracyjne uprawniają nas do prowadzenia specjalizacji i szkoleń zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (w zakresie szkoleń ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych), Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (wpis do Rejestru Organizatorów Kształcenia Podyplomowego).

W swojej ofercie posiadamy:

szkolenia podyplomowe dla:

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla:

szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla:

Cały czas pracujemy nad podnoszeniem jakości kształcenia, opracowywaniem i wdrażaniem nowych programów szkoleniowych, jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy, służymy im pomocą i radą. Kształcimy coraz więcej osób zainteresowanych samorozwojem, zdobywaniem nowych umiejętności oraz poszerzaniem kompetencji zawodowych.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka