Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Opieka nad pacjentem z cukrzycą

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem dorosłym z cukrzycą.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 38 godzin dydaktycznych, z podziałem na:


Zajęcia teoretyczne/17godz./:

Epidemiologia,etiologia,patogeneza cukrzycy.Zasady organizacji opieki diabetologicznej w Polsce. /2godz./
Diagnostyka i leczenie cukrzycy w populacji osób dorosłych. /5godz./
Powikłania w przebiegu cukrzycy. /5godz./
Edukacja chorych na cukrzycę oraz osób sprawujących opiekę. /5godz./

Zajęcia praktyczne/21godz./:

Poradnia diabetologiczna dla dorosłych./21godz./


Termin rozpoczącia kursu:w każdym czasie w zależności od napływu 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka