Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Ordynowanie leków i wypisywanie recept - dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny" Ordynowanie leków i wypisywanie recept" przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniaki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym:
ZAJĘCIA TEORETYCZNA - 45 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 20 godz.
a) dla pielęgniarki - Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinet Lekarza Rodzinnego
b) dla położnej - Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinet Lekarza Rodzinnego
albo Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Kurs składa się z dwóch części:

Część I - dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept
przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Część II - dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów conajmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
UWAGA!
Zgodnie z treścią komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu warunki przystąpienia pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa.Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka