Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki - dla pielęgniarek

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 200 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 245 godz.:

Blok operacyjny dorosłych – 35 godz.

Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny – 35 godz.

Blok operacyjny dzieci – 35 godz.

Oddział intensywnej terapii dorosłych – 35 godz.

Oddział intensywnej terapii dzieci - 35 godz.

Oddział poznieczuleniowy/pooperacyjny albo Sala poznieczuleniowa/pooperacyjna - 35 godz.

Szpitalny oddział ratunkowy albo Zespół ratownictwa medycznego - 35 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki jest ukończenie następujacych kursów specjalistycznych:

1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2.Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznym należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.


Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w przypadku napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka