Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii" przeznaczony jest dla położnych. Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii. Łączna liczba godz. przeznaczonych na realizację programu kursu w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godz. dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 160 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 217 godz.
Blok operacyjny w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym lub w szpitalu wieloprofilowym II, III stopnia referencyjności-56 godz.
Sala cięć cesarskich - 35 godz.
Oddział intensywnej terapii o profilu ogólnym - 35 godz.
Oddział intensywnej terapii w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym lub w szpitalu wieloprofilowym II,III stopnia referencyjności - 56 godz.
Blok porodowy - 35 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie "Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w położnictwie i ginekologii" jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
  2. Kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka