Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Chirurgiczne - dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny "Pielęgniarstwo Chirurgiczne" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej,potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 309 godzin dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 155 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 154 godz.:

Oddział chirurgii ogólnej + sala opatrunkowa – 21 godz.
Klinika/oddział chirurgii ogólnej – 21 godz.
Klinika/oddział chirurgii urazowej albo urazowo-ortopedycznej albo urazów wielonarządowych– 35 godz.
Klinika/oddział chirurgii naczyń– 21 godz.
Kilinika/oddział urologii – 21 godz.
Szpitalny oddział ratunkowy – 21 godz. Zespół Ratownictwa Medycznego - 14 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  2. Kursu specjalistycznego Wykonywanie i Inerpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Zaświadzcenia o ukończonych kursach specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka