Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Geriatryczne - dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa Geriatrycznego" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego. Łączna liczba godz. przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godz. dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 180 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 125 godz.
Oddział neurologiczny - 35 godz.
Oddział geriatryczny albo Oddział internistyczny - 35 godz.
Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - 35 godz.
Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej - 20 godz.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego jest ukończenie:

  1. Kursu specjalistycznego Leczenie ran
Zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka