Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Internistyczne - dla pielęgniarek

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa internistycznego” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do: podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego, planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską, realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 391 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 160 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 231 godz.:

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:
  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  2. Kursu specjalistycznego Wykonywanie i Interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka