Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Kardiologiczne dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny "Pielęgniarstwo kardiologiczne" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 438 godzin dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 200 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE -238 godz.:

Poradnia kardiologiczna albo ośrodek prowadzący programy profilaktyki chorób układu krążenia - 21 godz.
Pracownia badań echokardiograficznych-7 godz.
Pracownia badań radiologicznych i radioizotopowych-7 godz.
Pracownia diagnostyki inwazyjnej-21 godz.
Oddział kardiologii dorosłych-35 godz.
Oddział kardiologii dziecięcej-21godz.
Oddział intensywnej opieki kardiologiczne -35 godz.
Oddział kardiochirurgii -35 godz.
Szpitalny oddział ratunkowy-21godz. Oddział rehabilitacji kardiologicznej - 21 godz. Zespół ratownictwa medycznego - 14 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Kardiologicznego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  2. Kursu specjalistycznego Wykonywanie i Interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka