Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią - dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami. Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godz. dydaktycznych w podziale na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 150 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 155 godz.

Oddział nefrologii - 35 godz.
Oddział nefrologii dziecięcej - 30 godz.
Oddział hemodializ - 35 godz.
Oddział intensywnej terapii prowadzący zabiegi oczyszczania pozaustrojowego krwi w technikach ciągłych albo Oddział toksykologii - 20 godz.
Oddział dializ otrzewnowych - 35 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Nefrologicznego z dializoterapią jest ukończenie:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym należy dołaczyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka