Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Neurologiczne - dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa Neurologicznego" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem staży wynosi 360 godz. dydaktycznych z podziałem na:

ZAJECIA TEORETYCZNE - 160 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 200 godz.
Oddział neurologii - 20 godz.
Pracownia badań naczyniowych oraz Pracownia badań radiologicznych i radioizotopowych oraz Pracownia diagnostyki/badań inwazyjnych - 15 godz. ( po 5 godz. w każdej placówce)
Oddział neurologii dorosłych z pododdziałem udarowym oraz Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION) - 80 godz. ( oddział neurologii dorosłych z pododdziałem udarowym - 45 godz. oraz oddział intensywnej opieki neurologicznej - 35 godz.)

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Neurologicznego jest ukończenie:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Zaświadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka