Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Operacyjne - program dla położnych

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa Operacyjnego" przeznaczony jest dla położnych. Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania asyptecznego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosia 325 godz. dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 85 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 240 godz.

Centralna sterylizatornia - 10 godz.
Blok/Sala operacyjna ginekologiczna lub ginekologiczno-położnicza - 64 godz.
Blok/Sala operacyjna ginekologii onkologicznej - 40 godz.
Blok/Sala operacyjna chirurgii ogólnej - 30 godz.
Gabinet zabiegowy w oddziale ginekologicznym/ginekologiczno-położniczym - 24 godz.
Sala cięć cesarskich - 60 godz.
Blok/Sala operacyjna chirurgii noworodka - 32 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  2. Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka