Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej - dla pielęgniarek

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świdczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 360 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 164 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 196 godz.:

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – 21 godz.

Szpitalny oddział/klinika reumatologii lub ortopedii - 14 godz.

Szpitalny oddział/klinika leczenia cukrzycy – 14 godz.

Szpitalny oddział/klinika neurologii – 21 godz.

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – 35 godz.

Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - 28 godz.

Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy albo Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie(pobyt dzienny lub całodobowy) albo Warsztaty terapii zajęciowej - 14 godz.

Szpitalny oddział psychiatryczny albo Ośrodek terapii uzależnień albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych - 14 godz.

Szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dla dzieci) - 35 godz.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka