Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Pediatryczne - dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa Pediatrycznego" przeznaczony jest dla pielęgniarek.Celem kształcenia jest zapewnienie dziecku przez pielęgniarkę opieki w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności oraz podejmie działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.Łączną liczbę godzin przeznaczona na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 114 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 126 godz.

Podstawowa opieka zdrowotna - 14 godz.
Szkoła podstawowa - 14 godz.
Oddział pediatryczny - 28 godz.
Oddział pediatryczny specjalistyczny albo Oddział rehabilitacji dla dzieci albo Oddział neurologii dziecięcej - 28 godz.
Oddział hematologii i onkologii dziecięcej albo Hospicjum dla dzieci - 7 godz.
Szpitalny oddział ratunkowy - 21 godz.
Zespół ratownictwa medycznego - 14 godz.

UWAGA! Warunkiem przystapienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych :

1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
2. Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka