Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Ratunkowe - dla pielęgniarek

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 407 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 225 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 182 godz.:

Centrum powiadamiania ratunkowego albo Centrum dyspozytorskie – 7 godz.
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego – 21 godz.
Wydział zarządzania kryzysowego albo Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego mieszczący się przy Urzędzie Wojewódzkim – 7 godz.
Zespół ratownictwa medycznego – 35 godz.
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego – 35 godz.
Blok operacyjny dorosłych – 21 godz.
Blok porodowy – 14 godz. Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego - 21 godz. Blok operacyjny dzieci - 21 godz.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

1.Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2.Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu:w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka