Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Rodzinne - program dla położnych

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” przeznaczony jest dla położnych. Celem kursu jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 321 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 160 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 161 godz.:

Praktyka położnej rodzinnej – 56 godz.
Sala porodowa – 35 godz.
Oddział położniczo-neonatologiczny – 35 godz.
Oddział ginekologiczny – 35 godz.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

1.Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

2.Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.


Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka