Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 395 godz dydaktycznych z podziałem na: .

ZAJĘCIA TEORETYCZNE- 150 godz.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 245 godz.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania - 60 godz.
Placówka POZ - 20 godz.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania (prowadzenie zajęć edukacyjnych) - 15 godz.
Dział oświaty zdrowotnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - 15 godz.
Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - 10 godz.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej - 30 godz.
Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży - 15 godz.
Ośrodek leczenia uzależnień - 15 godz.
Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci - 15 godz.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna - 15 godz.
Ośrodek pomocy społecznej - 15 godz.
Pogotowie opiekuńcze albo Dom dziecka - 20 godz.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka