Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Transplantacyjne - dla pielęgniarek

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa Transplantacyjnego" przeznaczony jest dla pielęgniarek. Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 250 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 117 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 133 godz.:

Oddział intensywnej opieki medycznej(OIOM) albo oddział neurochirurgii– 14 godz.

Oddział chirurgii transplantacyjnej– 28 godz.

Oddział kardiochirurgii albo Oddział torakochirurgii – 21 godz.

Oddział okulistyczny(gdzie wykonywane są zabiegi przeszczepienia rogówki albo Oddział chirurgiczny (onkologiczny,rekonstrukcyjny) – 14 godz.

Oddział hematologiczny albo Oddział onkologiczny - 28 godz.

Oddział transplantologii dziecięcej - 14 godz.

Oddział medycyny transplantacyjnej albo Przychodnia transplantacyjna - 14 godz.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Transplantacyjnego jest ukończenie następujących kursów specjalistycznych:

  1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  2. Kursu specjalistycznego Przetaczanie krwi
  3. Kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń


© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka