Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Zdzisława, Lesława, Gościerada

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pielęgniarstwo Zachowawcze - dla pielęgniarek

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa zachowawczego” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i rozwój umiejętności współpracy w wielodyscyplinarnym zespole, w oddziałach internistycznych, neurologicznych, rehabilitacyjnych, o specyfice terapii zachowawczej, a także w lecznictwie uzdrowiskowym. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 450 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

W ramach bloku ogólnozawodowego - 135 godz.
W ramach bloku specjalistycznego – 145 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 170 godz.:

Oddział kardiologiczny – 35 godz.
Oddział pulmonologiczny – 35 godz.
Oddział gastroenterologiczny lub internistyczny – 35 godz.
Oddział nefrologiczny lub urologiczny – 35 godz.
Poradnia diabetologiczna – 15 godz.
Oddział lub poradnia reumatologii – 15 godz.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym terminie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka