Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS i AED

Kurs przeznaczony jest dla:

- osób dorosłych nie posiadających wykształcenia medycznego m.in. odpowiedzialnych za

udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy,

- dzieci i młodzieży

Treści kształcenia są zgodne z wymogami:

- znowelizowanego Kodeksu Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.)

- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410)

- Polskiej Rady Resuscytacyjnej

Czas trwania szkolenia:

Kurs jednodniowy, w godz. 8.00-16.00

Liczebność grupy :

16 – 24 osoby

Kadra dydaktyczna

Instruktorzy realizujący zajęcia są pracownikami Systemu Ratownictwa Medycznego, posiadają bogate doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w warunkach naturalnych, symulowanych i pozorowanych.

Potwierdzenie ukończenia kursu :

Imienny certyfikat ukończenia kursu.

Kurs odpłatny – 150 PLN od osoby.

Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

Tutaj możesz pobrać dokumenty zgłoszeniowe na to szkolenie.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka