Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
UWAGA!!!
W związku z art. 70 ust. 5,6,7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 z póź. zm.) obowiązującej od 01 stycznia 2012 roku
dodatkowym wymaganym dokumentem od osób ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych jest oświadczenie, na podstawie którego komisja kwalifikacyjna dokona oceny, czy osoba ubiegająca się o dopuszczenie do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych, spełnia łącznie dodatkowe wymogi, o których mowa w art. 70 ust. 5-7 ww. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej tzn.:
1. Nie odbywała specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych albo od zakończenia poprzedniej odbywanej specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych upłynęło co najmniej 5 lat / warunek ten dotyczy także pielęgniarki, położnej , która przerwała i nie ukończyła specjalizacji dofinansowanej ze srodków publicznych albo pielęgniarki, położnej, która trzykrotnie nie zdała egzaminu państwowego/ oraz
2. W tym samym czasie bedzie odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych.

Wykaz szkoleń specjalizacyjnych oraz dostęp do szczegółowych programów kształcenia, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24 sierpnia 2015 r. tutaj:

http://www.ckppip.edu.pl/

UWAGA! Zgodnie z nowymi programami dodatkowym kryterium zakwalifikowania się na szkolenie specjalizacyjne jest ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne". Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r.


© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka