Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Wywiad i badania fizykalne – dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny "Wywiad i badania fizykalne" przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. Celem kształcenia jest ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNA - 75 godz.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 25 godz.

Oddział chorób wewnętrznych - 15 godz.

Oddział neurologiczny lub Oddział anestezjologi i intensywnej terapii - 10 godz.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu jednokrotnego wyboru.


Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu min. 20 zgłoszeń.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka