Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Zakażenia odcewnikowe- kontrola i zapobieganie

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Rejestracja uczestników

9.30 Uroczyste otwarcie Konferencji

Sesja I. Zakażenia odcewnikowe – wybrane

Zagadnienia

10.00 Zakażenia chirurgiczne – wykład wprowadzający prof. Krzysztof Bielecki

10.30 Jakość a zakażenia szpitalne mgr Grażyna Dykowska

11.00 Terapia dożylna a praktyka pielęgniarska mgr Jolanta Czerniak

11.30 Bezpieczna linia naczyniowa BBraun – jak nowe technologie nadają kierunek zmian Dariusz Łukaszyński

11.45 Dyskusja

11.55 Przerwa na kawę

Sesja II. Praktyczne aspekty terapii dożylnej

12.15 Praktyczne aspekty zakażeń odcewnikowych a monitoring wkłuć centralnych - mgr Małgorzata Giemza

12.45 Zakażenia szpitalne związane z terapią dożylną. Płynoterapia dożylna w systemie zamkniętym - Łukasz Miłek – Baxter

13.00 Zapobieganie zakażeniom związanym z obecnością obwodowych cewników naczyniowych u osób dorosłych mgr Elżbieta Czapska

13.20 Praktyczne aspekty wykorzystania systemów zamkniętych – doświadczenia własne mgr Joanna Kosatka

13.40 Zarządzanie ryzykiem w pielęgniarstwie – znaczenie standardów i procedur mgr Maria Budnik - Szymoniuk

14.00 Ekspozycja zawodowa – rzeczywistość a możliwości – mgr Jolanta Czerniak

14.15 Terapia i zasady postępowania po ekspozycji zawodowej – dr Aneta Cybula–Walczak

14.30 Dyskusja

14.40 Przerwa na obiad

Sesja III. Pielęgnacja cewnika centralnego

15.10 Pielęgnowanie i obsługa cewników tunelizowanych, przeznaczonych do długotrwałego Żywienia pozajelitowego – Maria Podemska

15.40 Bezpieczeństwo i skuteczność płynoterapii dożylnej - Marzena Korbeka, Schulke

15.55 Implantacja portu naczyniowego – zadania pielęgniarki w profilaktyce występowania zakażeń odcewnikowych - Beata Kalinowska

16.15 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka