Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Zasady przemieszczania chorych

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania chorych

Ostrołęka 25 listopada 2009 r.

Program konferencji:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Sposoby bezpiecznego używania narządu ruchu w praktyce pielęgniarskiej

dr Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

10.30 – 11.00 Praktyczne rozwiązania w profilaktyce obciążeń kręgosłupa

mgr rehabilitacji lub lekarz

11.00 – 11.30 Bezpieczne przemieszczanie pacjenta – pomoce techniczne w praktyce –

rozwiązania firmy Arjo Huntleigh – Piotr Plewa, Arjo Huntleigh

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 12.30 Ochrona przed czynnikami szkodliwymi w miejscu pracy – obowiązujące

przepisy BHP – mgr Małgorzata Wilemska, Kierownik Oddziału

Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrołęce

12.30 – 13.00 Rękawiczki medyczne, bezpieczeństwo, barierowość, uczulenia

Grzegorz Lichomski, Skamex Company

13.30 – 14.00 Zmniejszanie ryzyka epidemiologicznego przy czynnościach

pielęgnacyjnych u obłożnie chorych

Marcin Śliwa, ELMIKO Aparatura Medyczna

14.00 – 14.45 Przerwa na obiad

14.45 – 15.15 Bezpieczeństwo pacjenta – najnowocześniejsze rozwiązania zwiększające

funkcjonalność łóżek dla obłożnie chorych

Albert Gierat, KONKRET „Służąc życiu”

15.15 – 15.45 Wypalenie zawodowe personelu medycznego – problem wciąż aktualny

mgr Alicja Grzesiak, Klinika powrotu do zdrowia, Warszawa

15.45 – 16.15 Komunikowanie się w pielęgniarstwie a zdrowie pielęgniarek

mgr psychologii lub psychoterapeuta

16.15 – 16.30 Zasady refundacji środków pielęgnacyjnych u obłożnie chorych

Łukasz Krajewski, POFAM Poznań

16.30 – 17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka